ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S účinností od 25. května 2018

I. Udělujete tímto souhlas společnosti NOVASAVE s.r.o., se sídlem Slovanská alej 24, budova C, 301 00 Plzeň Slovany, IČ: 03399389, DIČ:CZ03399389

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropské komise 679 / 2016 (tzv. GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • dodací adresa,
 • telefonní číslo,
 • Email,
 • IP adresa,
 • DIČ fyzické osoby,
 • číslo bankovního účtu.

II. Jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, telefonní číslo, Email, IP adresa, DIČ fyzické osoby a číslo bankovního účtu je nutné zpracovávat za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, shromažďování údajů o potenciálních klientech, dále za účelem marketingového či obchodního sdělení a za účelem archivace osobních údajů jako součástí zákonem stanovených dokumentů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejpozději však po dobu deseti let.

III. Udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu Správci (info@novasave.cz) nebo doporučeného dopisu na adresu Slovanská alej 24, budova C, 301 00 Plzeň Slovany.

IV. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce v současné době využívá služeb těchto zpracovatelů:

 • Parcus, s. r. o.
 • Euro Softworks, s. r. o.
 • Solitea ČR, a. s.

V. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo upravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.